top of page

Min bakgrund är inköp och ledarskap som jag utövat i hela Europa med en MBA utbildning från Roffey Park UK. En röd tråd i livet är ledarskap, hållbarhet och affärer. 

 

Samverkan för Hanöbukten är ett uppdrag där jag sedan 2 år  driver nätverk, ett nätverk som kallas kustråd som består av 15 kustbyar i den skånska Hanöbukten och en företagspool med ett 40 tal företag. Med kustråden vill jag initiera och sprida insatser som gynnar kustbyarna, deras hjärtefrågor, vattendrags och vattenfrågor i deras hemmiljö. 


Jag har ett genuint intresse för miljö och vill verka för en omställning till hållbara affärer. 
Dessa rollerna syftar till att vi genom vårt engagemang kan påverka beslutsfattare att fatta nödvändiga beslut som leder till att belastningen från tillrinningsområdet och påverkan på Hanöbukten minskar och havet börjar återhämta sig. 


I företagspoolen finns intressanta företag som representerar cirkulär ekonomi och symbiotiska lösningar där jag vill medverka till en omställning hos fler aktörer. 
Ett annat uppdrag är att verka som styrelseledamot till startup, att verka som extern styrelserepresentant i en uppstartsfas när frågorna och vägvalen är många.


Jag arbetar också med fotouppdrag där kunder söker foto till inredning eller som illustration till kommande publikationer.

Startups. Jag har uppdrag i nystartade verksamheter med styrelseuppdrag. 

Upphandling av Solceller, laddinfrastruktur och batterier är ett pågående uppdrag för ett helt bostadsområde. Läs mer här

Solceller
Samverkan för Hanöbukten
Företagspoolen
Styrelseuppdrag
bottom of page