top of page

Uppdrag som styrelserepresentant till Place2Place 

Mitt uppdrag som styrelserepresentant handlar främst om vägval för större marknadsandel, om finansiering, om prioriteringar och allmänt som bollplank. 

Beskrivning av place2place

place2place är Sveriges första digitala marknadsplats för cirkulär inredning.

place2place grundades utifrån frågan - varför används inte återbrukad inredning i större utsträckning än vad det gör idag? Det pratades mycket om det, men processen framåt var för långsam. Vad vi kom fram till är att tröskeln är för hög för slutkund och föreskrivande led för att det skulle bli en snabbare utväxling av återbruket på marknaden.

För att sänka tröskeln till slutanvändaren att använda mer återbrukad inredning måste den göras mer tillgänglig. För att göra den mer tillgänglig behöver den digitaliseras. Genom att digitalisera utbudet görs det sökbart. Är det sökbart kan man koppla samman flera sortiment och skapa cirkulära kollektioner för slutkunderna att söka bland och på ett snabbt och enkelt sätt få en översikt över vad som finns tillgängligt på marknaden här och nu.

Samverkan för Hanöbukten
Företagspoolen
Styrelseuppdrag
p2p.JPG
Solceller

place2place högre syfte är att tydligt förenkla processen med återbruk på ett hållbart sätt

place2place om marknaden Ambitionen är att alla kunna vara både köpare och säljare samtidigt – en marknadsplats som rymmer hela Sveriges gemensamma och sökbara utbud på ett och samma ställe. Då alla kan vara både köpare och säljare är den också helt opartisk och fri från gamla strukturer, buying power och föråldrade tankar som tex avtalsreglerad tillgänglighet av vissa produkter och tillverkare. En och samma process ska gälla för alla.

place2place vill verka för en sundare hållbarhet på marknaden. Där buying power inte råder och driver andra aktörer allt längre ut i världen och till låglöneländer i syfte att importera billig inredning som endast ska generera ett lågt pris, utan en tanke på hållbarhet över tid.

Där svenskproducerade produkter premieras av slutkunden både ur ett transportperspektiv, då svensktillverkade produkter generellt tål att användas mer än en gång, genereras ett större återbruk som blir tillgängligt på marknaden.

place2place är grundat av Ola Göransson och Daniel Stridh som har över 20 års erfarenhet av inredning för kontor och allmänna ytor. De har tillsammans med konsulter från ett svenskt it-bolag utvecklat en helt unik plattform för cirkulär handel som lanserades 2020.

bottom of page