top of page
swe-840x473-solbyn-solcellpark-villakvarter-vik.jpeg

Villakvarteret med egen solcellspark

swe-840x473-thomas-johnsson-initiativtagare-solbyn-vik.jpeg

Kulturen avgörande

Det första Thomas Johnsson gjorde när han fick idén om att gå samman med grannarna kring detta var att skicka ut en intresseenkät till de andra hushållen i bostadsområdet. Responsen var övervägande positiv. Det var många som ville ställa om till solenergi.

– Vi bjöd in en handfull energibolag för att besiktiga bostäderna och diskutera olika möjligheter. Sedan bildade vi en grupp som utvärderade de offerter som vi fått in. Av dem var det en som stack ut. Alla i gruppen var eniga om att E.ON var det bolag som hade mest kompetens och kapacitet.

Att kunna vara åtminstone delvis självförsörjande på el är en viktig pusselbit i att ställa om till en mer miljövänlig livsstil. Solens energi är gratis och förnyas hela tiden. Vi bor i en del av Sverige som har många soltimmar så det föll sig naturligt att investera i solceller.

Thomas Johnsson, en av initiativtagarna till solcellsparken i Vik

Framtidssäkrad energiförsörjning i Vik

I det pittoreska fiskeläget Vik på Österlen har en grupp villaägare gått samman för att framtidssäkra sin energiförsörjning genom att gemensamt installera solceller. På så sätt kan de dra nytta av stordrifts­ och logistikfördelarna med att vara många och få ett rabatterat pris. Thomas Johnsson, som har bott i det moderna villaområdet i Vik sedan det byggdes för ungefär tolv år sedan, är eldsjälen och drivkraften bakom initiativet som grannen Bertil Gyllensten utarbetat.

– Hållbarhet ligger mig varmt om hjärtat, det är något som har intresserat och engagerat mig under många år, både privat och i mitt yrke, förklarar Thomas Johnsson som tidigare bland annat har arbetat med hållbarhetsfrågor.

Thomas Johnsson, initiativtagare till kvarterets solceller.

 

 

60 % av energibehovet täcks

För några veckor sedan påbörjades installationen och mer än hälften av taken levererar redan solenergi. Thomas Johnsson är en av dem som har fått sina solpaneler på plats. Från hans vardagsrum i huset uppe på kullen har man utsikt över de solcellsförsedda taken. På andra sidan bostadsområdet skymtar havet bakom grönskan och odlingarna.

– I mitt fall är beräkningen att solcellerna ska täcka 60 procent av energibehovet. Förutsättningen är att den största delen av konsumtionen sker dagtid, det vill säga när solen skiner. Det som blir över går tillbaka till elnätet och säljs på den nordiska elbörsen Nord Pool. E.ON har också installerat laddinfrastruktur för elbilar till flera av oss.

Miljön är viktigaste anledningen

Intresset för solpaneler ökar i Sverige och drivkrafterna till att vilja ställa om till egenproducerad solel kan vara många. För Thomas Johnsson och många andra är det miljöaspekten som är den viktigaste anledningen. För andra är det sänkta energikostnader som lockar, eller att det ökar värdet på bostaden. Debatten om Sveriges elförsörjning spelar också roll.

– Många vill vara självförsörjande på el. Här i Skåne förbrukar vi mer energi än vad som produceras. Om man kan bidra till att trycket på det nationella transmissionsnätet minskar är det ett plus.

”Solceller är framtiden”

Thomas Johnsson uppmanar andra bostadsområden till att gå samman för att dra ner på kostnaderna för solcellsinstallation.

Att verka som en samlad kraft har varit en framgångsfaktor. Solceller är framtiden, men det är en ung bransch. Investeringen ska kunna leverera el i 30 år, så det handlar inte om att spara några kronor. Mitt råd till den som vill dra igång ett liknande projekt är att välja en leverantör som det går att lita på och som kan erbjuda support i många år framåt. För oss var E.ON det självklara valet och det har vi inte ångrat. De har varit noggranna och tillmötesgående under hela processen.”

Thomas Johnsson
(artikel från E.ON, se artikeln på deras hemsida här)

 

 

MER OM MIG OCH SOLCELLER

Uppdrag att genomföra en gemensam upphandling av solceller till ett bostadskvarter i Vik Österlen.  Det gällde sammanlagt 14 fastigheter där vissa fastighetsägare även ville ha ladd-boxar och batterier för energilagring.  

Fastigheternas olikheter är större än dess likheter: geografisk riktning, takens storlek, takvinklar, takmaterial, energianvändning och även fastighetsägarnas krav på estetik. 

Marknaden består av en stor mängd leverantörer av olika karaktär, erbjudande och inriktning.  

Det är säljarnas marknad där uniformitet och transparens saknas och där kunder ofta hamnar i händerna på leverantörers språk, lösningar och erbjudande, som inte alltid är lätta att förstå.  

Upphandlingen innefattade också lagringsmöjligheten av genererad energi och laddinfrastruktur.  

Några viktiga faktorer och lärdomar:

Livslängd på solceller är 30–35 år. Solceller har olika märkeffekt, den högsta är inte alltid bäst den som passar bäst.  Växelriktare måste bytas ut efter 10–15 år.  Energibolagets ersättning för producerad ej konsumerad energi är viktig. 

Processen som ledde fram till att nu 14 fastighetsägare skall installera solceller såg ut så här:

  • En RFI startade processen. (Request For Information). Utvalda leverantörerna fick svara på frågor som kvalificerade dem för att delta i en offertförfrågan

  • Fastigheternas energianvändning samlades in (optimering av solcellsanläggningens storlek) 

  • RFI processen ledde till att 5 leverantörer valdes ut till att delta i den fortsatta processen

  • Leverantörerna besiktigade fastigheterna för att på plats titta på förutsättningarna

  • En offertförfrågan upprättades med tydliga kriterier och skallkrav där speciell vikt på samordnings- och stordriftsfördelar genom koordination av utförande hantverkare samt volymfördelar på solceller och övrig utrustning

  • 2 leverantörer utvaldes att tävla om att få ordern

  • Offerterna utvärderades i en grupp fastighetsägare som också beslutade vilken leverantör som fick uppdraget

En framgångsrik och kostnadseffektiv upphandlingsprocess är den samlade feedback. 

Referens finns om det önskas.   

Installationerna sker i augusti 2021. 

 

Vik, maj 2021

Thomas Johnsson 

bottom of page